Ondersteuning aan de OverheidDe afgelopen jaren heeft milieutoezicht en handhaving grote veranderingen door gemaakt. Niet alleen is de wetgeving ingrijpend veranderd; ook het toezicht zelf is met de komst van de Regionale Uitvoeringsdiensten een nieuwe weg ingeslagen. Toezicht en handhaving zal de komende jaren een verdere professionalisering door moeten voeren. Niet alleen in de manier hoe het georganiseerd is maar ook in de uitvoering.

VTH Advies biedt al jarenlang ondersteuning aan toezichtafdelingen bij het uitvoeren van toezichttaken. Daarbij is het van essentieel belang dat er een kwalitatieve bijdrage geleverd wordt aan uw organisatie. Het spreekt voor zich dat u met een gerust gevoel alle voorkomende toezichtwerkzaamheden uit kan besteden. De werkzaamheden eindigen niet bij het uitvoeren van toezichtwerkzaamheden maar er is meer. Oog voor uw organisatie en uw mensen en waar mogelijk leveren wij een constructieve bijdrage aan het verder professionaliseren van uw  organisatie en uw mensen.

Heeft u wel eens overwogen om uw mensen te coachen “on the job”?  Geen gemakkelijke keuze omdat het van uw mensen vraagt om zich kwetsbaar op te stellen en wat is daar het gevolg van? Coaching is echter veel meer dan mensen beoordelen. Het is een traject waarin mensen beter gemaakt worden en bewust(er) van hun eigen handelen en de effecten daarvan. Wanneer je als mens bereid bent om te kijken naar je eigen handelen en dit aan wil passen, dan kan je groeien als mens en toezichthouder.