Reparatie Activiteitenbesluit

Reparatie ActiviteitenbesluitReparatie Activiteitenbesluit 1-3-2014

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu brengt nog een kleine wijziging aan in het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht.

De reparaties treden naar verwachting op 1 maart 2014 in werking.

Het wijzigingsbesluit staat in Staatsblad 2014, nummer 20 van 21 januari 2014. De wijzigingsregeling in Staatscourant 2014, nummer 1588 van 23 januari 2014.

De belangrijkste wijzigingen van dit ‘reparatiebesluit’ zijn:

  1. Het demonteren van scooters en bromfietsen komt onder het besluit te vallen. Dat is onderdeel van de Green Deal Scooterrecycling.
  2. Er komen voorschriften voor het lozen vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties en het bevoegd gezag kan overgaan tot maatwerk.
  3. De samenloop van drie grote wijzigingen (3e tranche, landbouwwijziging en implementatie Richtlijn Industriële Emissies) per 1 januari 2013 heeft gezorgd voor een aantal wetstechnische, niet inhoudelijke fouten; de wijziging repareert die.
0

Voeg een Commentaar